lördag 22 januari 2011

Äntligen något jag känner igen mig i.

Äntligen har ett nyanserat begrepp initierats av ett par kloka fiskare. Det är Nicolas Jändel på Allt om Flugfiske, Lars Terkildsen på Fiskeshopen All Fly i Mörrum och Jonas Nordigårds på Edgeflyfishing.com som tagit fram "Limit your kill".
"Begreppet Limit your Kill står för ett förhållningssätt vid fiske som innebär att vi sportfiskare tar vårt ansvar för fiskresursen. Föregår vi med gott exempel bygger vi samtidigt en bättre grund att stå på när vi jobbar för att påverka andra aktörer som husbehovsfiskare, fritidsfiskare, yrkesfiskare och myndigheter. Alla parter behöver enas och följa det goda exemplet Limit your Kill står för så att vi tillsammans hjälps åt att återskapa en så livskraftig fiskeresurs som möjligt."
Limit your Kill innebär att man:
  • Begränsar sitt uttag av matfisk och fiskar med fokus på ett långsiktigt hållbart sportfiske.
  • Man tar inte upp fler matfiskar i ett ekosystem än att ett fiskbestånd kan anses minimalt påverkat av uttaget.
  • Man väljer även i möjligaste mån vilka fiskar man tar upp. Riktigt stora och välvuxna individer av respektive art bär på en stark genetisk bas som man bör eftersträva att bevara samt att det är de fiskarna som ger flest yngel vid lek.
Jag tycker detta är ett mycket bra initiativ och jag har personligen levt efter denna devis ända sedan jag började flugfiska för 20 år sen. Under hela denna tiden har den heta debatten angående C&R brunnit och varit en het potatis bland alla sportfiskare. "No killarna" har eldat på debatten från sitt hål med sina argument och "Köttfiskarna" har spätt på med lite extrem tändvätska från sitt håll. Problemet med dessa falangers "argument", i alla fall för mig, är att det inte är några argument. Det är bara "antingen eller" men livet är nästan aldrig så enkelt att man kan placera sig längst ut på kanten och tro att man är nyanserad. För det är det jag strävat efter och det är det jag gillar med dessa tre vise mäns nya begrepp. Det tar hänsyn till och nyanserar argumenten. Jag har sagt det förr, jag tycker inte om att fiska i vatten eller efter fisk som man inte får eller vill ta upp. Karpfiske är t ex inget jag kommer att brinna för och jag undrar hur engagemanget för våra vatten skulle se ut om det var "no kill" som gällde alltid. Jag är rädd för att fisket bara skulle bli för ett fåtal, en elit som inte skulle vara särskilt stor. Och för att vi ska få fortsatt fokus på våra vattendrag och dess innevånare krävs att många är engagerade och drar åt samma håll. Det klarar inte en liten elit. Hur engagerad den än är. Vi måste ha bredden. Därför är det bra att vi får ett begrepp som står för sunt förnuft och ansvar. Ett begrepp som en stor mängd sportfiskare redan lever efter och kan sluta upp kring. Så Limit your kill!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar