onsdag 31 oktober 2012

Äntligen! Slutnätat efter ragorna!

Nu blir dessa grunda bukter fria från nät under fredningstiden.
Nu blir det äntligen nya regler för nätfiske innanför "tremeterskurvan", hela vägen från gränsen till Norge, upp till gränsen mot Blekinge. Det är HaV-myndigheten som nu ändrar reglerna som träder i kraft den 1/1 2013. Det här är något som vi havsöringsfiskare efterlyst länge och nu är det stopp för nätfiske efter "ragorna". Här i Skåne kommer man få lägga nät på grundare vatten än tre meter från 1 maj till 14 september. Så nu blir öringen fredad även från nätfiske.

Så här lyder de nya reglerna

Fiske med nät
14 a § I Skagerrak och Kattegatt får inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort inte användas nät under tiden 1 oktober till och med 30 april. Under tiden 1 maj till och med 30 september får nät i dessa områden endast stå ute från kl. 16.00 till kl. 10.00 efterföljande dag och sammanlagt maximalt 180 meter nät får användas vid varje fisketillfälle.
I Östersjön, mellan gränsen mot Kattegatt och gränsen mellan Skåne och Blekinge län i Valjeviken, får inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort inte användas nät under tiden 15 september till och med 30 april. Under tiden 1 maj till och med 14 september får nät i dessa områden endast stå ute från kl. 16.00 till kl. 10.00 efterföljande dag och sammanlagt maximalt 180 meter nät får användas vid varje fisketillfälle.
Länsstyrelsen får, om det från fiskevårdssynpunkt kan tillåtas, medge undantag från bestämmelserna i första och andra stycket för den som bedriver yrkesmässigt fiske samt den som bedriver fiske med stöd av särskilt fartygstillstånd. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd.


Läs mer på HaV:s egen sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar